Kandersteg panorama

Obchodní podmínky

Turistikaion21SwissJógaion21SwissMeditace powered by ion21Swiss

Hiking Yoga Meditation

Obchodní podmínky sdružení SwissHike Yoga Alliance

ION 21 Týmový Model Spolupráce

SwissHike Yoga Alliance (dále SwissHike) je pilotním projektem týmové spolupráce, zakotvené na pilířích ion21Swiss Týmový Motivační Systému. Každý účastník projektu (host, investor, klient, konzultant, operátor, partner, rezident, sponzor, zakladatel) sdílí stejná projektová práva a povinnosti fair-play spolupráce, která jsou specifikována ION 21 Procesy Týmové Spolupráce (Informace, Optimalizace a Navigace). Členové SwissHike Týmů (Hosté, Investoři, Klienti, Konzultanti, Operátoři, Partneři, Rezidenti, Sponzoři, Zakladatelé) delegují členy SwissHike Týmové Rady. Týmové rozhodovací kompetence se dynamicky přerozdělují sdílením 21 KAI-hlasů podle Kompetence, Aktivity a Investice každého člena týmu. Projektový Týmový Portál umožňuje členům týmu sdílet informace o projektových aktivitách, předkládat optimalizační návrhy a aktivně se účastnit tříkolového hlasování. Platné jsou jen ty APP-návrhy podložené Analýzou, Prognózou a Posudkem, které respektují Projektové Navigační Dimenze (Lepší Výsledky, Lepší Pocity a Lepší Perspektiva) a ctí Lokální i Globální Priority.

SwissHike Yoga Alliance (dále SwissHike) je pilotním projektem týmové spolupráce, zakotvené na pilířích ion21Swiss Týmový Motivační Systému.
Detailní popis SwissHike Yoga Alliance Týmového Modelu Spolupráce s Procedurální, Operační a Strategickou rozhodovací úrovní je prezentován na projektových stránkách www.SwissHike.com  v sekcích ion21Swiss Týmový Motivační Systém a ION 21 SwissHike Tým Portál.

Registrace

Zaregistrujte se prosím přes naši webovou stránku www.swisshike.com v sekci PŘIHLÁSIT. Emailem obdržíte automaticky generované potvrzení registrace. Potvrzením registrace je Vaše objednávka předběžně rezervována douhrazení rezervačního poplatku. Pokud neobdržíte potvrzení registrace, ověřte prosím zda vygenerovaný email nebyl klasifikován jako hromadné sdělení nebo spam.

Platba předem & Potvrzení rezervace

Pro potvrzení rezervace vyžaduje SwissHike platbu předem. Ta musí být uhrazena v nejbližším možném termínu, a je nezbytná pro potvrzení registrace.
Platba předem ve výši 40% cenové nabídky k pokrytí rezervace hotelu a administrativních nákladů.
Zbývajících 60% ceny nutno uhradit nejpozději první den pobytu při zahájení kurzu.

Cenová specifikace

V ceně je zahrnuto DPH. Místní turistická daň je účtovaná zvlášť dle požadavků daňových úřadů.

Turistická daň
1.00 CHF děti (6 - 16 let) / noc
3.00 CHF dospělí (17+) / noc (včetně kantonální daně 1.00 CHF)

Klienti se účastní celého průběhu kurzu od začátku do konce. Náklady vyplývající z opožděného příjezdu nebo předčasného odjezdu nemohou být odečteny ani refundovány. Platbu realizujte ve Švýcarských francích nebo Eurech na tyto bankovní účty po obdržení faktury:

CHF: Postcheckkonto, CH-, Konto-Nr.:, IBAN:, BIC: 

Euro: bank, D-, Begünstigter: SwissHike Yoga Alliance, Konto-Nr.:, BLZ:, IBAN:, Swift BIC: 

Klienti se účastní celého průběhu kurzu od začátku do konce. Náklady vyplývající z opožděného příjezdu nebo předčasného odjezdu nemohou být odečteny ani refundovány.

Platbu realizujte ve švýcarských francích na tento bankovní účet:

PostFinance AG, CH-4808 Zofingen
Account No: 31-297224-0
IBAN: CH3009000000312972240
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
Pro: SwissHike Yoga Alliance Booking 

Stornování

After the reservation we charge for a cancellation according to your chosen option:

HARD - without cancellation insurance: Hard 0.017 curve exp(0.017 * days before the entry) percentage of the offered price + handling fee of CHF 30,
MILD - CHF 40 cancellation insurance: Mild 0.07 curve exp(0.07 * days before the entry) percentage of the offered price + handling fee of CHF 30,
SOFT - CHF 80 cancellation insurance: Soft 0.3 curve exp(0.3 * days before the entry) percentage of the offered price + handling fee of CHF 30.

The table form of percentage values for 120 days before the entry of course: swisshike_cancellation_20170215.xlsx

V případě stornování rezervace více než 30 dnů před příjezdem, 50% rezervačního poplatku bude vráceno zpět. Při pozdějším stornování (méně než 30 dnů před začátkem kurzu) si SwissHike ponechá rezervační poplatek v celé výši. Bankovní poplatky spojené s refundací budou hrazeny Klientem.

Je-li nalezen náhradní účastník nebo je k dispozici někdo z čekacího listu, zaplacená částka snížená o manipulační poplatek bude vrácena zpět. V případě stornování bude účtován manipulační poplatek ve výši 10% cenové nabídky.

Vřele Vám doporučujeme uzavřít stornovací pojištění.

Ubytování v Gemmi Lodge

Ubytování je poskytováno v dvoulůžkových pokojích s vlastním sprchovým koutem a toaletou. K dispozici jsou ručníky.
Noční klid od 22:30h do 07:30h. Použití vlastního spacího pytle je tolerováno.

Kouření je zakázáno s výjimkou označených prostor.
Možnost ubytování zvířat nutno dopředu konzultovat.

Doba příjezdu a odjezdu

Ubytování na příjezdu v době 14.00 – 20.00 hod. Pozdější příjezd nutno ohlásit předem.
Odhlášení do 11.00 hod.

SwissHike si vyhrazuje právo kontroly identifikace (cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz ...) během přihlášení.

Stravování a Dietní požadavky

Chod kuchyně v hotelu Gemmi Lodge je zajišťován členy SwissHike týmu, přičemž od klientů očekáváme výpomoc v rozsahu přibližně jednoho půldne během týdenního pobytu.

Naše pokrmy jsou kombinací vegetariánské a vegánské stravy. Speciální dietu můžeme poskytnout jen za vhodných podmínek a v omezeném rozsahu. Prosím informujte se při podávaní přihlášky o možnostech speciální stravy.

Dary / Dana

SwissHike průvodce a lektor meditace nejsou odměňováni fixním honorářem, nýbrž pracují na bázi dobrovolné odměny (Dana). To je v souladu se strategií projektu, kdy nabízíme možnost ocenění kvality poskytovaných služeb. Jsme však závislí na Vaší podpoře a rádi bychom i nadále poskytovali naše služby. Doporučenou hodnotou může být Dana 20 CHF/den.

Samu / Karma Yoga

Výpomoc půlden týdně v kuchyni je integrální součástí praxe jógy a meditace. Bdělé konání je důležitým aspektem spirituální praxe. Také oceníme Vaši podporu při úklidu pokojů na konci pobytu.

Upozornění

Upozorňujeme, že jógová a meditační praxe není náhradou psychoterapie nebo lékařské péče. Máte-li pochyby o vhodnosti zvoleného programu, kontaktujte prosím svého lékaře.

Pojištění a ručení

SwissHike klienti musí uzavřít vlastní pojištění pro případ osobní zodpovědnosti, onemocnění nebo úrazu během SwissHike programu.

Jakákoliv škoda způsobená klientem je plně hrazena klientem, a to včetně neodůvodněného volání záchranné služby. Všichni klienti ubytovaní sdružením SwissHike jsou zodpovědní za vybavení, ubytovací a jiná zařízení, která využívají během pobytu.

SwissHike nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození osobního majetku při pobytu v Gemmi Lodge nebo v jiném ubytovacím zařízení SwissHike partnerů.

Požadavky o odškodnění ze strany SwissHike jsou vyloučeny pokud škoda nebyla způsobena nedbalostí nebo záměrně. SwissHike nenese zodpovědnost za škodu způsobenou činností nebo nedbalostí členů týmu; zapříčiněných činností třetích stran, hotelových hostů, v důsledku vyšší moci, přírodních dějů nebo úředních nařízení.

SwissHike spolupracuje se třetími stranami, které zajišťují potřebné služby. V těchto případech SwissHike přenáší právní zodpovědnost na tyto třetí strany, a nenese zodpovědnost za činnost třetích stran nebo za škodu z nedbalosti během výkonu jejich aktivit.

Klienti se zavazují dodržovat denní program a turistický itinerář, které mohou být přizpůsobeny podle počasí a návrhů účastníků, schválených Alpskými vůdci a/nebo Swisshike vedoucími.

Vyloučení zodpovědnosti

Účast na kurzu je na vlastní zodpovědnost účastníka. Ani lektoři ani průvodci nenesou zodpovědnost za osobní újmu nebo věcnou škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s účastí na kurzu. Odesláním Vaší rezervace současně potvrzujete, že souhlasíte s tímto vyloučením zodpovědnosti.

Všechny písemné i ústní informace (např. o stavu trasy, předpověď počasí, apod.) poskytuje SwissHike s největší možnou péčí a dle nejlepších dostupných znalostí. Avšak SwissHike nenese za ně žádnou odpovědnost. Všechna rozhodnutí týkající se zvolené trasy, cesty apod. jsou výhradní zodpovědností klienta. SwissHike nenese žádnou zodpovědnost za škodu jakéhokoliv druhu, která by vznikla klientovi v důsledku obdržených informací nebo doporučení.

Využití dat a snímků

Osobní data získáná v souvislosti s procesem přihlášení budou uložena v databázi SwissHike. SwissHike má právo je využít pro účely statistiky a zpětné vazby klientů. Vaše data zůstanou přitom důvěrná a nebudou předána nebo zpřístupněna třetím stranám.

Všechny fotografie, videozáznamy nebo hlasové nahrávky, získané během Vašeho pobytu a/nebo SwissHike aktivit, včetně těch, které zachycují účastníky nebo členy týmu, může SwissHike využít k marketingovým účelům, a to výhradně s Vaším písemným svolením.

Platné právo a místo jurisdikce

Vznikne-li jakýkoliv problém během Vašeho pobytu ve Švýcarsku, bute tento řešen podle švýcarského práva, bez ohledu na národnost zúčastněných stran. Uvědomte si prosím, že švýcarské právní normy se mohou výrazně lišit od těch, na které jste zvyklí a které očekáváte ve Vaší rodné zemi.

Místem jurisdikce je Thun (kanton Bern, Švýcarsko).

Vyplněním SwissHike přihlášky a po obdržení jejího potvrzení se tyto Obchodní podmínky podle švýcarského práva stávají závaznými.

 

Obchodní podmínky

SwissHike Yoga Alliance Obchodní podmínky (cs20170911)

SwissHike Yoga Alliance
Kandersteg
www.swisshike.com

SwissHike Yoga Alliance
SwissHike Yoga Alliance
ion21Swiss Týmový Motivační Systém